Medlemmar

Du kan bli medlem i föräldraföreningen ("FöFö") med att fylla vår medlemsansökan. Som medlem kan du påverka och själv delta i verksamheten.

Genom att betala stödavgiften (25€ per familj) bidrar du till att ge ett litet "extra" för våra barn i daghemmet. Vi hoppas därför att möjligast många kan delta som medlem i färeningen eller att betala avgiften.

2023 - 2024 medlemsansökan, fyll i blanketten här!

 

Betalningsinformation

Föreningens namn: Föräldraföreningen vid Finno Daghem rf
FO nummer: 2226337-0

Bank:                                      Aktia Bank Esbo Hagalund
Kontonummer:                 FI51 4055 0010 1980 22
Referensnummer:           3337

Summa:                               25 € per familj

 

Betala med Mobile Pay här