Vårmöte 24.3.2021

22.03.2021 kl. 08:09

Kallelse till vårmöte onsdagen den 24 mars kl 17 på Google Meet.

Föräldraföreningen vid Finno daghem bjuder in till sitt andra ordinarie möte dvs vårmöte onsdagen 24.3.2021 kl 17.00 via Google Meet, alternativt telefonkonferens. Kontakta ordförande för att få föredragningslistan och inloggningsdetaljerna.

På agendan står bland annat diskussion och planering av aktiviteter och jippon för barnen men även en temakväll för föräldrarna. Vi diskuterar publiceringen av föräldraföreningens egen webbsida samt dess innehåll.

Visste du att staden endast har skyldighet att arrangera och bekosta dagisaktiviteter som är del av den nationella planen för småbarnspedagogik? Alla införskaffningar och alla aktiviteter som inte finns med där ordnas av föräldraföreningen. Det gäller allt från maskerader, bakning och odling till

konserter, teatrar, temabaserade materialinförskaffningar och utflykter. Därför är det givande och betydelsefullt för alla att delta i föräldraföreningen, kom med du också!

Alla föräldrar, personal och andra intresserade är hjärtligt välkomna. Styrelsen vid Föräldraföreningen vid Finno Daghem r.f